Menu

LejrePortal.dk

Din lokale indgang til nettet

Facebook

Søgning på Facebook 
www.facebook.com/help ...

Google

Google advanced search
www.google.dk/advanced_search
Google Trends
www.google.com/trends
Se din søge historik
www.myactivity.google.com
Google privatliv indstillinger
www.myaccount.google.com/privacycheckup

Adresser

Boligrapport 
www.dingeo.dk
Adresser v/Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
www.danmarksadresser.dk
Find en boligs værdi
Alt om 1,2 mio. danske ejerboliger.
www.bolighed.dk 
Find postnummer 
www.postnord.dk ... 
Historiske luftfotos v/FlyfotoArkivet
www.flyfotoarkivet.dk
Luftfoto over Danmark i 1944
www..flyfotoarkivet.dk ... 
www.jo-informatik.dk ...

Billeder

Gratis billeder 
www.unsplash.com
www.pixabay.com
Google billedsøgning
Upload et billede og se om det er på nettet
www.google.dk/imghp