Menu

LejrePortal.dk

Din lokale indgang til nettet

Søg navne

De Gule Sider 
www.degulesider.dk

Navne v/Berlingske
Familiemeddelelser: Bryllupper, fødsler, dødsannoncer mm.
www.navne.dk

Dansk Biografisk Leksikon 
Digitaliseret 2. udgave, online
www.rosekamp.dk/DBL_All ...

Dansk Biografisk Leksikons historie 
www.da.wikipedia.org/wiki/Dansk_Biografisk ...

Navne

Anja Dhyrbye
www.linkedin.com/in/anja-dhyrbye ...

Claus Langer 
Iværksætterhuset SPOR 3
www.linkedin.com ... 
www.flyttillejre.dk ... 

Flemming Jensen
www.wikipedia.org/wiki/Flemming_Jensen ...

Holger Vincents
Lejre Lokalavis 2019.
www.sn.dk ... 

Klaus W. Rasmussen
www.archive.org ... gemt fra:
www.viborher.dk/lejrelokalavis/om-os

Lennart Skov-Hansen
www.frivillignetlejre.dk

Lulle Zahle
www.archive.org ... gemt fra:
www.viborher.dk/lejrelokalavis ...

Mette Touborg
www.wikipedia.org ...  

Palle Bruselius 
Lejre Lokalavis til 2019
www.linkedin.com ... 
www.sn.dk ... 

Slægtsforskning

Danske Slægtsforskere
www.slaegtogdata.dk
Slægtsforskernes Bibliotek 
www.bibliotek.dis-danmark.dk
Kirkebøger og folketællinger
www.arkivalieronline.dk
Statens Arkiver 
www.sa.dk
Danske arkiver 
www.arkiv.dk
www.arkivvejviseren.dk
Politiets Registerblade 
www.politietsregisterblade.dk